Groep 7-8

 

En de oudste groepen van obs ter Stege krijgen dit jaar les van meester Ramon Schuil en hij wordt drie dagen in de week ondersteund door juf Annet te Have.

 

Het rooster van mei krijgen de kinderen na de vakantie.

6 juni heeft groep 7 het praktisch verkeersexamen. We zoeken nog mensen die willen assisteren. Opgeven bij de klassenmoeder.

16,17 en 18 mei gaat groep 8 op kamp naar de Wolfskuil in Ommen. 

Groep 7 krijgt die dagen les van Jacqueline, Lydia en Natasja.