Onze School

Het team

Het team van Ter Stege bestaat uit ...


Visie

Wij vinden het belangrijk om te werken aan de kennis-ontwikkeling van kinderen en aan hun persoonlijke ontwikkeling op ...


Inspraak

Onder inspraak op de basisschool wordt verstaan het betrekken van ouders, leerkrachten en leerlingen bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van schoolbeleid ...