Onze School

Het team

Op de OBS Ter Stege werkt een bevlogen team van leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires. Elke dag werken wij ...


Visie

De APT-scholen, waarvan Ter Stege een onderdeel is, vinden het belangrijk om te werken aan de kennis-ontwikkeling van kinderen ... 


Inspraak

Onder inspraak op de basisschool wordt verstaan het betrekken van ouders, leerkrachten en leerlingen bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van schoolbeleid ...