Onder inspraak op de basisschool wordt verstaan het betrekken van ouders, leerkrachten en leerlingen bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van schoolbeleid.

 

Inspraak is zo onderdeel van de gewone wijze van besluitvorming. Een betere term ervoor is de term participatie.

 

 

Op Ter Stege kennen we de medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en de leerlingenraad.