We hebben op school een leerlingenraad.

Daarmee vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen bij de school. De kinderen hebben daardoor actieve medezeggenschap; ze krijgen daarmee verantwoordelijkheid en het is een praktische invulling van het thema actief burgerschap.

 

 

 

 

 

 

De leerlingenraad vergadert gemiddeld eens per 6 weken samen met meester Fedor. In het begin van het schooljaar worden uit iedere groep (groep 5 t/m 8) twee leerlingen gekozen.

 

 

Formulieren, zie downloads onder kopje 'Ouders'.