Onze visie op onderwijs

 

Wij vinden het belangrijk om te werken aan de kennis-ontwikkeling van kinderen en aan hun persoonlijke ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied. Wij stellen daarbij hoge doelen om kinderen zo voor te bereiden op de veranderingen in de maatschappij.

 

Dat willen wij bereiken door kinderen o.a.: 

  • te leren samenwerken
  • creatief en kritisch te leren denken
  • positieve en onderzoekende leerhouding te laten ontwikkelen en te houden
  • hun talenten te ontwikkelen
  • hun enthousiasme te stimuleren

 

Wij evalueren ons onderwijs systematisch en gebruiken deze data om de kwaliteit van onze lessen voortdurend te verbeteren. "Samen leren jezelf zijn” vinden wij zo belangrijk dat wij dit zien als een opdracht van onze school.

Kinderen komen naar obs Ter Stege omdat wij hen opleiden voor de 21e eeuw. Onze leerkrachten blijven zich ontwikkelen om onze kinderen op te leiden voor de 21e Eeuw. In een veilige sfeer krijgen de kinderen en leerkrachten de kans om zich op maat te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat we de verschillen in kinderen erkennen en dat ze met plezier tot ontwikkeling komen. Door samen te werken kunnen kinderen op verschillende manieren tot bloei komen; ze krijgen daarbij tijd, aandacht, rust en harmonie om zo het beste in zichzelf naar boven te halen. Reflectie daarbij is erg belangrijk. Onze ambitie is om hoge verwachtingen te hebben en uit te spreken. Op onze school wordt structuur geboden en tegelijkertijd ook flexibiliteit.