Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het wettelijk orgaan waarin ouders en personeel inspraak hebben en adviseren over allerlei onderwerpen die met obs Ter Stege en het onderwijs te maken hebben.

De MR geeft, afhankelijk van het onderwerp, instemming of advies bij alle belangrijke beslissingen die op school worden genomen. Denk daarbij aan huisvesting, vaststellen van onderwijskundige doelstellingen, vaststellen formatieplan, besteding budgetten, etc. Samen verbeteren wij de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

 

De MR van obs Ter Stege vergadert deels gezamenlijk met de MR van onze partnerscholen uit het onderwijs-team A.Bosschool Wesepe en de Peperhof uit Wijhe, over zaken die overkoepelend gelden binnen APT.

 

De openbare basisscholen van stichting de Mare hebben tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit elke MR is een ouder en een leerkracht lid van de GMR. In de GMR worden die zaken besproken, die voor alle openbare basisscholen van belang zijn.