Oudervereniging

Functie oudervereniging

 

De oudervereniging bestaat uit een aantal leden, gekozen door en uit ouders van leerlingen van de school.

Het huishoudelijk reglement van de oudervereniging ligt ter inzage op school.

  • De oudervereniging houdt zich o.a. bezig met:
  • Het contact met ouders in verband met ouderparticipatie
  • Het onderhouden van contacten tussen de ouders en de leerkrachten
  • Het beheren van de ouderbijdragen
  • Het meehelpen bij en/of organiseren van allerlei activiteiten in en om school
  • Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de MR
  • De oudervereniging vergadert met 2 teamleden volgens een vastgesteld schema
    De data staan vermeld in de jaarkalender en in het maandnieuws
  • Activiteiten

De oudervereniging geeft ondersteuning of organiseert zelf diverse activiteiten, zoals o.a.:

Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sport: (voetbal- en handbaltoernooi),  Wandel-4-daagse, Oud papier inzamelingen, Schoolreizen, Schoolfoto's, Slotfeest, Musical groep 8 en natuurlijk hulp bij alle spontane activiteiten die in de loop van het jaar plaatsvinden.