Onze visie op onderwijs

 

De APT-scholen, waarvan Ter Stege een onderdeel is, vinden het belangrijk om te werken aan de kennis-ontwikkeling van kinderen en aan hun persoonlijke ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied. Wij stellen daarbij hoge doelen om kinderen zo voor te bereiden op de veranderingen in de maatschappij.

 

Dat willen wij bereiken door kinderen o.a.: 

  • te leren samenwerken
  • creatief en kritisch te leren denken
  • positieve en onderzoekende leerhouding te laten ontwikkelen en te houden
  • hun talenten te ontwikkelen
  • hun enthousiasme te stimuleren

 

Wij evalueren ons onderwijs systematisch en gebruiken deze data om de kwaliteit van onze lessen voortdurend te verbeteren. "Samen leren jezelf zijn” vinden wij zo belangrijk dat wij dit zien als een opdracht van onze school.

Kinderen komen naar obs Ter Stege omdat wij hen opleiden voor de 21e eeuw. Onze leerkrachten blijven zich ontwikkelen om onze kinderen op te leiden voor de 21e Eeuw. In een veilige sfeer krijgen de kinderen en leerkrachten de kans om zich op maat te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat we de verschillen in kinderen erkennen en dat ze met plezier tot ontwikkeling komen. Door samen te werken kunnen kinderen op verschillende manieren tot bloei komen; ze krijgen daarbij tijd, aandacht, rust en harmonie om zo het beste in zichzelf naar boven te halen. Reflectie daarbij is erg belangrijk. Onze ambitie is om hoge verwachtingen te hebben en uit te spreken.

Leerkrachten van APT werken vanuit hun hart. Op onze school wordt structuur geboden en tegelijkertijd ook flexibiliteit.

 

Want: "Samen sta ik sterker”

 

Vanuit meervoudige intelligentie en boeiend onderwijs weten wij dat elk kind een talent heeft en een of meerdere slimheden bezit. Hierbij kennen we een volgende verdeling: Zelfslim- woordslim- denkslim- beeldslim- lichaam slim- muziek slim- natuur slim en mensenslim.  Wij zijn voorstander van verrijken en verdiepen en niet van versnellen. Uitgaande van verrijken en verdiepen proberen wij kinderen ook zover te krijgen dat zij talenten ontwikkelen die niet altijd binnen hun “comfortzone” liggen. Bv. een goede rekenaar krijgt niet altijd alleen maar rekenwerk aangeboden. Wij proberen verrijkend aanbod vast onderdeel te laten zijn binnen ons reguliere aanbod. Dat betekent dat wij in ieder geval de stof van rekenen, spelling en taal compacten met behulp van compact programma’s.

 

Aanvullend wordt verrijkingsmateriaal ingezet. Onze kernwaarden.Wij leven en werken binnen APT vanuit de volgende kernwaarden:-samenwerking-enthousiasme-veiligheid/moreel besef-creativiteit/uitdaging-kwaliteit/groei-verantwoordelijkheid.