Waar staan wij voor

Personeel

Ons team bestaat uit 9 leerkrachten die niet alleen veel ervaring hebben in het onderwijs, maar vooral ook ... 


Visie

De APT-scholen, waarvan Ter Stege een onderdeel is, vinden het belangrijk om te werken aan de kennis-ontwikkeling van kinderen ... 


Inspraak

Onder inspraak op de basisschool wordt verstaan het betrekken van ouders, leerkrachten en leerlingen bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van schoolbeleid ...